Προϊόντα Αλιείας - ΡΟΗ Ειδησεων

Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των εκβολών του Λουδία  για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις οστρακοκαλλιέργειες ΑΛΙΕΙΑΣ

Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των εκβολών του Λουδία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις οστρακοκαλλιέργειες