Απε

Χρήση ΑΠΕ σε έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαμορφωθούν προτάσεις για έργα και στη συνέχεια να αναζητηθούν οι σχετικές πηγές χρηματοδότησης.

Ο ΛΑΓΗΕ εξόφλησε τα τιμολόγια Μαρτίου και Απριλίου

Με τις τελευταίες εντολές θα εξοφληθούν 7.465 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.692,82€ (57% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).

Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ στον Τομέα του Τουρισμού της Ελλάδας

Τα σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων στο χώρο της ενέργειας και ειδικότερα στην αγορά των ΑΠΕ.

Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ

«Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατά

"Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ στον Τομέα του Τουρισμού της Ελλάδας"

Η ημερίδα έχει ως απώτερο στόχο την επίτευξη μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεω

Τάσεις επιβράδυνσης στην ανάπτυξη των ΑΠΕ διαπιστώνει η ICAP

Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής.

Πληρωμές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ τον Μάρτιο

Άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαρτίου 2016, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΛΑΓΗΕ.

«Ελληνο-ρωσικό Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας»

Υπάρχει μια ρώσικη παροιμία που λέει ότι είναι καλύτερο να έχεις 100 φίλους απ’ ότι 100 ρούβλια.

Πληρωμή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Φεβρουαρίου 2016,

Στα 17,6 εκατ. ευρώ το ανταποδοτικό τέλος για τους οικιακούς καταναλωτές

Ένα διαχρονικό, πάγιο και δίκαιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών ικανοποιήθηκε οριστικά.

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Ούτε μια κουβέντα να πείτε για ένα πραγματικά μέτρο τομή για τον αγροτικό κόσμο, που είναι η εφαρμογή του μέτρου virtual net metering