ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ

Από τις 09/04/2020 έως τις 10/04/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.899.074,92 €.Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.