# ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  με αυστραλιανή αντιπροσωπεία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αυστραλιανή αντιπροσωπεία

Η Ελλάδα ζήτησε, διά στόματος του Υπουργού, καλύτερη πρόσβαση των ελληνικών προϊόντων και ενιαία αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προϊόντων σε ότι αφορά την εισαγωγή τους στην αγορά της Αυστραλίας.