# ΚΛΙΜΑ

ΕΚ: Προϋπολογισμός της ΕΕ, νόμος για το κλίμα και Covid-19
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΚ: Προϋπολογισμός της ΕΕ, νόμος για το κλίμα και Covid-19

Την Παρασκευή, η επιτροπή περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων διεξάγει την τελευταία της ψηφοφορία για να κατοχυρωθεί με νόμο η πολιτική δέσμευση της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα
Σχέδιο ύψους 1 τρισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σχέδιο ύψους 1 τρισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα

Ανακαλύψτε πώς η Ευρώπη σκοπέυει να χρηματοδοτήσει έργα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την υποστήριξη των περιοχών που πλήττονται από τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.