# ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δράσεις για να σταματήσει η μείωση των πληθυσμών των μελισσών και άλλων εντόμων-επικονιαστών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δράσεις για να σταματήσει η μείωση των πληθυσμών των μελισσών και άλλων εντόμων-επικονιαστών

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής μείωσης των μελισσών και άλλων εντόμων-επικονιαστών που είναι απαραίτητα για τη γεωργική παραγωγή, στην Ευρώπη.
Η Επιτροπή συναντά τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Σώστε τις μέλισσες και τους γεωργούς»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συναντά τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Σώστε τις μέλισσες και τους γεωργούς»

Για την προστασία των μελισσών και της ανθρώπινης υγείας, η πρωτοβουλία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομικές πράξεις για τη σταδιακή κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρμάκων έως το 2035.
Μείωση του ανώτατου ορίου καταλοίπων φυτοφαρμάκων με στόχο την καλύτερη προστασία των μελισσών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μείωση του ανώτατου ορίου καταλοίπων φυτοφαρμάκων με στόχο την καλύτερη προστασία των μελισσών

Ο κανονισμός θα θέσει σε εφαρμογή τους στόχους της Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
Προστασία μελισσών από χημικούς ψεκασμούς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Προστασία μελισσών από χημικούς ψεκασμούς

Η δηλητηρίαση των μελισσών από τη μη ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στις μέλισσες και στην παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων.
Συνάντηση ENVI: οργανικοί ρύποι, ενεργειακή απόδοση και καθοδήγηση μελισσών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση ENVI: οργανικοί ρύποι, ενεργειακή απόδοση και καθοδήγηση μελισσών

Τέλος, τα μέλη θα ανταλλάξουν απόψεις με την Επιτροπή και την EFSA σχετικά με τα τελευταία έγγραφα από εμπειρογνώμονες της ομάδας εργασίας EFDSA για την αναθεώρηση του την καθοδήγηση των μελισσών.