# ΞΗΡΑΣΙΑ

Ρϋζι: Πώς ένα ερευνητικό πρόγραμμα γονιδιακής επεξεργασίας συμβάλλει στην αύξηση της ανοχής του στην ξηρασία
AGRO-SCIENCE

Ρϋζι: Πώς ένα ερευνητικό πρόγραμμα γονιδιακής επεξεργασίας συμβάλλει στην αύξηση της ανοχής του στην ξηρασία

Η πειραματική περιοχή εξετάζει περαιτέρω τις διαφορές στην αποδοτικότητα της χρήσης νερού, τη θερμική ρύθμιση, την απόδοση και άλλες αγρονομικές ιδιότητες μεταξύ των ποικιλιών