# ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Το κόστος μεταφοράς υδρογόνου θα ποικίλει κατά περίπτωση, λέει η βιομηχανία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το κόστος μεταφοράς υδρογόνου θα ποικίλει κατά περίπτωση, λέει η βιομηχανία

Και ενώ το υδρογόνο σήμερα παράγεται ως επί το πλείστον κοντά στο σημείο που χρησιμοποιείται, αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον καθώς τόσο ο όγκος παραγωγής όσο και οι αποστάσεις μεταφοράς φαίνεται να αυξάνονται
Ο Γ. Σταθάκης υπέγραψε τη διακήρυξη επί της «Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Γ. Σταθάκης υπέγραψε τη διακήρυξη επί της «Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο»

Η λειτουργία της ενεργειακής αγοράς είναι κρίσιμο να πλαισιωθεί από μηχανισμούς επάρκειας ισχύος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού της ηλεκτρικής αγοράς και η απρόσκοπτη λειτουργία της.
Το μέλλον ανήκει στο υδρογόνο;
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Το μέλλον ανήκει στο υδρογόνο;

Πολλοί επιστήμονες και περιβαλλοντολόγοι χαρακτηρίζουν το υδρογόνο ως ιδανικό «καθαρό» καύσιμο, καθώς δεν παράγει αέριους ρύπους ή βλαβερά αέρια του θερμοκηπίου, όταν χρησιμοποιείται στις κυψέλες καυσίμου.