# ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Το μέλλον ανήκει στο υδρογόνο;
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Το μέλλον ανήκει στο υδρογόνο;

Πολλοί επιστήμονες και περιβαλλοντολόγοι χαρακτηρίζουν το υδρογόνο ως ιδανικό «καθαρό» καύσιμο, καθώς δεν παράγει αέριους ρύπους ή βλαβερά αέρια του θερμοκηπίου, όταν χρησιμοποιείται στις κυψέλες καυσίμου.