# ΑΑΔΕ

Ασφάλιση κατοικίας: Ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ασφάλιση κατοικίας: Ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ

Με την τροποποίηση αυτή οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.