# ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ

Τα βιολογικά προϊόντα αναδύονται ως μια ελκυστική επιλογή για τους αγρότες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα βιολογικά προϊόντα αναδύονται ως μια ελκυστική επιλογή για τους αγρότες

Η πιο σημαντική τάση είναι η συνύπαρξη βιολογικών με χημικά προϊόντα όπου ενδείκνυται, δημιουργώντας σκευάσματα που επιτρέπουν στους αγρότες να απολαμβάνουν τα οφέλη και των δύο,