# ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ

Η SmartOliveGrove στοχεύει στην ελιά Καλαμών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η SmartOliveGrove στοχεύει στην ελιά Καλαμών

Οι συμμετέχοντες Αγροτικοί Συνεταιρισμοί έχουν ενσωματώσει τον τελευταίο χρόνο νέες τεχνολογίες στην καλλιέργεια της ελιάς Καλαμών, εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος ευφυούς γεωργίας από τη NEUROPUBLIC στην περιοχή.
Η παραγωγή της ελιάς φέτος είναι μειωμένη σε ποσοστό ως και 60%
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η παραγωγή της ελιάς φέτος είναι μειωμένη σε ποσοστό ως και 60%

Η ελληνική ελιά έχει συγκεκριμένη ποιότητα, απευθύνεται σε απαιτητικό κοινό και γι’ αυτό οι πωλήσεις της εμφανίζουν ανοδική τάση στις αγορές του εξωτερικού» με τιμές ανάλογες πάντα.