# ΗΛΙΕΛΑΙΟ

«Τα αποθέματα της χώρας σε ηλιέλαιο επαρκούν για πέντε μήνες»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Τα αποθέματα της χώρας σε ηλιέλαιο επαρκούν για πέντε μήνες»

Τα απολογιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν με τον πιο σαφή και ξεκάθαρο τρόπο ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια και αυτονομία σε τρόφιμα και εφόδια αγροτικής παραγωγής, σε όλα τα επίπεδα επεξεργασίας.