# ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε-65 οι Kαρδιτσιώτες αγρότες για κόστος, τιμές στο βαμβάκι και νέα ΚΑΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε-65 οι Kαρδιτσιώτες αγρότες για κόστος, τιμές στο βαμβάκι και νέα ΚΑΠ

Την απογοήτευση αυτή και την αγωνία, θέλουν να τη μετατρέψουν σε διεκδικητικό αγώνα μέσα από μαζική κινητοποίηση με τα τρακτέρ τους, τον οποίο χαρακτηρίζουν μονόδρομο για την επιβίωσή τους.