Προϊόντα Αλιείας - ΡΟΗ Ειδησεων

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων αλιέων για την απόσυρση "βιτζοτρατών" ΑΛΙΕΙΑΣ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων αλιέων για την απόσυρση "βιτζοτρατών"

Τα οστρακοειδή εξαφανίζονται στην Ευρώπη ΑΛΙΕΙΑΣ

Τα οστρακοειδή εξαφανίζονται στην Ευρώπη

Αιτήσεις για ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών ειδών και αδειών αλίευσης ΑΛΙΕΙΑΣ

Αιτήσεις για ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών ειδών και αδειών αλίευσης

Aλιευτικές δυνατότητες για τα ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων από την ΕΕ ΑΛΙΕΙΑΣ

Aλιευτικές δυνατότητες για τα ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων από την ΕΕ