Εξαγωγές

Εξαγωγές: Ιστορικό ρεκόρ για το 2019

Οι χώρες που εισάγουν τα πιο πολλά προϊόντα μας

Σημαντική παρέμβαση του Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητηρίου που εξαιρέθηκαν οι δασμοί στα αγροτικά προϊόντα

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο χαιρετίζει την τελευταία οδηγία με την οποία διατηρείται η εξαίρεση ορισμένων ελληνικών αγροτικών προϊόντων από τους δασμούς ΗΠΑ-ΕΕ

Ρωσικές εισαγωγές και εξαγωγές ρυζιού

Οι εισαγωγές ρυζιού στη Ρωσία το 2018 ανήλθαν σε 218,4 χιλ. τόνους,μειωμένες κατά 10,3% (ή 25,2 χιλ. τόνους) έναντι του 2017.

Ιταλία: Εισαγωγές και εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πορεία του ελληνικού γιαουρτιού, αλλά και των τυριών, στην ιταλική αγορά.

Ελληνικές εξαγωγές: Νέο ρεκόρ για το 2019

Για δεύτερο συνεχόμενο έτος οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ ανερχόμενες στο ποσό των €33,8 δις. το 2019.

Αυξάνονται οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ

Η μεγαλύτερη αύξηση των μηνιαίων εξαγωγών καταγράφηκε για τις αγορές της Κίνας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Άνοδος του δείκτη εξαγωγικών προσδοκιών στο 20 εξάμηνο 2019

Οι εξαγωγές παρέμειναν για ακόμη ένα εξάμηνο ο τομέας για τον οποίο αποτυπώνονται πιο έντονα αισιόδοξες προβλέψεις.

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα

Το 2018 αποτέλεσε μία χρονιά-σταθμός για τις ελληνικές εξαγωγές, καθώς για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το φράγμα των €33 δις

Κάμψη 11,4% τον Νοέμβριο λόγω πετρελαιοειδών

Συνεχίστηκε η επιβράδυνση που παρατηρείται στις ελληνικές εξαγωγές το τελευταίο διάστημα.

Oριακή η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο ενδεκάμηνο 2019

Για δεύτερο διαδοχικό μήνα οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική μείωση και συγκεκριμένα κατά 11,4%, καθώς το Νοέμβριο 2019 διαμορφώθηκαν σε €2.712,4 εκατ.

Η βελτίωση της φορολογίας παράμετρος ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων εξαγωγέων

Bασικό αίτημα του ΣΕΒΕ ήταν και συνεχίζει να είναι η πλήρης κατάργηση της εισφοράς.