Προκηρύξεις διαγωνισμών - ΡΟΗ Ειδησεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την επιλογή Αναδόχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την επιλογή Αναδόχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε.  για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Ο.Ε.Φ.  Αγροτικού Συνεταιρισμού Νιάτων- Ο.Π. για Τεχνικό Σύμβουλο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Συνεταιρισμού Νιάτων- Ο.Π. για Τεχνικό Σύμβουλο