Προκηρύξεις διαγωνισμών - ΡΟΗ Ειδησεων

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων - Ο.Π. για Σύμβουλο Διαχείρισης ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων - Ο.Π. για Σύμβουλο Διαχείρισης

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων - Ο.Π. για Τεχνικό Σύμβουλο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων - Ο.Π. για Τεχνικό Σύμβουλο

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων - Ο.Π. για Περονοφόρο όχημα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων - Ο.Π. για Περονοφόρο όχημα

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων - Ο.Π. για Εξοπλισμός παραγωγής ελαιολάδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων - Ο.Π. για Εξοπλισμός παραγωγής ελαιολάδου

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Ο.Ε.Φ.  Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Απιδιάς - Ο.Π. για τεχνικό σύμβουλο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Απιδιάς - Ο.Π. για τεχνικό σύμβουλο

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Απιδιάς - Ο.Π. για Εξοπλισμό παραγωγής ελαιολάδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Απιδιάς - Ο.Π. για Εξοπλισμό παραγωγής ελαιολάδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης