Προκηρύξεις διαγωνισμών - ΡΟΗ Ειδησεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Ο.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Α'» για την επιλογή Αναδόχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Ο.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Α'» για την επιλογή Αναδόχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΙΘΙΝΩΝ  για την επιλογή Αναδόχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΙΘΙΝΩΝ για την επιλογή Αναδόχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου