Προκηρύξεις διαγωνισμών - ΡΟΗ Ειδησεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ για την επιλογή Αναδόχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ για την επιλογή Αναδόχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ – ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ – ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ – ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για την επιλογή Αναδόχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ – ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για την επιλογή Αναδόχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ – ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για  «Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιοκάρπου πριν την ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ – ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για «Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιοκάρπου πριν την

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ – ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για «Προμήθεια εξοπλισμού για γραμμή παραγωγής» ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ – ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για «Προμήθεια εξοπλισμού για γραμμή παραγωγής»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  για την επιλογή Αναδόχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ για την επιλογή Αναδόχου