Προκηρύξεις διαγωνισμών - ΡΟΗ Ειδησεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΡΑΚΟΣ για «Προμήθεια ρολού διαχωρισμού εσωτερικών χώρων» ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΡΑΚΟΣ για «Προμήθεια ρολού διαχωρισμού εσωτερικών χώρων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ για την επιλογή Αναδόχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ για την επιλογή Αναδόχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ για την επιλογή Αναδόχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ για την επιλογή Αναδόχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ για «Προμήθεια συσκευής μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας & παρελκόμενα αυτής» ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ για «Προμήθεια συσκευής μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας & παρελκόμενα αυτής»