# ΑΜΠΕΛΙ

Αμπέλι: Ναι στην αναδιάρθρωση, όχι στην αποζημίωση για απώλεια εσόδων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αμπέλι: Ναι στην αναδιάρθρωση, όχι στην αποζημίωση για απώλεια εσόδων

Μέχρι σήμερα, οι βασικοί κανονισμοί της μελλοντικής ΚΑΠ δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Αναμένεται όμως ότι θα εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου.
Ανώτατο όριο στο + 1% ετησίως. Προς μια ευρωπαϊκή συναίνεση που διέπει τις φυτεύσεις αμπέλων έως το 2045
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανώτατο όριο στο + 1% ετησίως. Προς μια ευρωπαϊκή συναίνεση που διέπει τις φυτεύσεις αμπέλων έως το 2045

Συμβιβασμός διαφαίνεται μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, προκειμένου να παραταθεί το καθεστώς αδειοδότησης για νέες φυτείες αμπέλου μετά το 2030.