# ΔΑΝΕΙΑ

Διευκολύνσεις για δανειολήπτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκολύνσεις για δανειολήπτες

.Αναστέλλεται για συγκεκριμένο διάστημα κάθε επικοινωνία με δανειολήπτες που επικαλούνται αποδεδειγμένο σοβαρό και πραγματικό πρόβλημα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους.
Απόσυρση όρου για πρόωρη εξόφληση στεγαστικών δανείων από τραπεζικό ίδρυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόσυρση όρου για πρόωρη εξόφληση στεγαστικών δανείων από τραπεζικό ίδρυμα

Είχαμε δεσμευτεί εξ αρχής ότι, όσες μεταρρυθμίσεις εφαρμόσουμε προκειμένου να βγάλουμε την χώρα και την οικονομία από την στασιμότητα που είχε περιέλθει από τις επιθετικές προς την επιχειρηματικότητα.