# ΔΑΝΙΑ

Ευρωδικαστήριο: Νίκη για την ελληνική «φέτα» – Η απόφαση κατά της Δανίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευρωδικαστήριο: Νίκη για την ελληνική «φέτα» – Η απόφαση κατά της Δανίας

H ονομασία «φέτα» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τυρί που παράγεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και πληροί τις σχετικές προδιαγραφές του προϊόντος.