# ΚΙΝΑ

Ο πληθυσμός της Κίνας συρρικνώνεται: Tι σημαίνει για τη ζήτηση τροφίμων;
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο πληθυσμός της Κίνας συρρικνώνεται: Tι σημαίνει για τη ζήτηση τροφίμων;

Ο οδηγός της ζήτησης για τρόφιμα είναι αρκετά απλός. Ανέρχεται στον αριθμό των στομάτων που πρέπει να τραφούν και στο εισόδημα του νοικοκυριού που είναι διαθέσιμο για να ξοδέψει σε τρόφιμα.