# ΤΡΟΦΙΜΑ

USDA: Εξασφαλίζει σε όλα τα παιδιά δωρεάν γεύματα αυτό το καλοκαίρι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

USDA: Εξασφαλίζει σε όλα τα παιδιά δωρεάν γεύματα αυτό το καλοκαίρι

Αυτή η δράση αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης του USDA να καταστήσει όσο το δυνατόν πιο εύκολο για τους τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης προγραμμάτων να παραδώσουν τρόφιμα σε παιδιά που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19.
Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος ως βασική προτεραιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος ως βασική προτεραιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων

Τα δεδομένα της έρευνας για το 2020 καταγράφουν μία σημαντική ενίσχυση του ποσοστού των στελεχών που αναγνωρίζουν την εταιρική και κοινωνική ευθύνη των εταιρειών ως βασική προτεραιότητα.