Χρηματοδότηση

Να αναιρέσει την απόφαση για περικοπή της χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών

Πλέον, οι πολίτες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς συντήρηση των δρόμων, χωρίς καθαρισμό ρεμάτων, χωρίς αποχιονισμούς, χωρίς οδικό φωτισμό και έργα οδικής ασφάλειας.

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Διατίθεται επίσης χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα ενίσχυσης των 4 χιλιάδων απολυμένων

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ

Αύξηση κατά 50% των ορίων χρηματοδότησης των εισαγωγών

Την αύξηση των ορίων εγκρίσεων για τις εισαγωγές από 100.000 ευρώ την ημέρα σε 150.000 ευρώ την ημέρα.

Βοήθεια της ΕΕ για τις καταστροφές από τις πλημμύρες

Χρηματοδότηση ύψους 9,9 εκατ. ευρώ πρόκειται να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Έκτακτη βοήθεια ύψους 9,9 εκ. ευρώ ενέκρινε η ΕΕ για τις φυσικές καταστροφές

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας από την πρώτη στιγμή είχε καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς.

Η ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει τη ρευστότητα του ELA

«Η παροχή ρευστότητας δεν γίνεται ποτέ χωρίς όρους και απεριόριστα»

Χρηματοδότηση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακά έργα ελληνικού ενδιαφέροντος

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα με την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ.

ΕΣΠΑ:αύξηση της προκαταβολής κατά 1 δισ. ευρώ

Πρόκειται για μέρος του συνόλου των χρημάτων που δικαιούται η χώρα μας μέχρι το 2020 από το ΕΣΠΑ.

Πληρωμή προχρηματοδότησης ύψους 1 δισ.ευρώ για την απασχόληση των νέων

Δήλωση της επιτρόπου Marianne Thyssen σχετικά με την πληρωμή προχρηματοδότησης.