# ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Επέκταση του πιλοτικού προγράμματος της "ευφυούς" καλλιέργειας στους βαμβακοπαραγωγούς
ΒΟΥΛΗ

Επέκταση του πιλοτικού προγράμματος της "ευφυούς" καλλιέργειας στους βαμβακοπαραγωγούς

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος («Δ.Ο.Β.»), σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό («ΕΛ.Γ.Ο.») – «Δήμητρα», εφαρμόζουν, κατά το τρέχον έτος, σε πέντε πιλοτικούς αγρούς παραγωγής βάμβακος το πρόγραμμα της.