# ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Νέα χρηματοδότηση της ΚΑΠ για να δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα χρηματοδότηση της ΚΑΠ για να δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα

Tα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, γνωστά ως πυλώνας 2, αυξήθηκαν κατά 15 δισ. Ευρώ από το σχέδιο ανάκαμψης για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 5 δισ. Ευρώ από το ΠΔΠ.
Η Επιτροπή αυξάνει τις δαπάνες του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ για την επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή αυξάνει τις δαπάνες του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ για την επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας

Η αύξηση του τομέα αγροτικής ανάπτυξης θα στηρίξει τους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές στην πραγματοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών