# ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

Τηλεπισκόπηση UAV για Έξυπνη Γεωργία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τηλεπισκόπηση UAV για Έξυπνη Γεωργία

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια σύντομη συζήτηση για το πώς τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV ή «drones») μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην έξυπνη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στις δυνατότητες και τις εφαρμογές τους.
Πιο κοντά η Κίνα στις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πιο κοντά η Κίνα στις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες

Η Κίνα επί του παρόντος δεν επιτρέπει τη φύτευση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών μεγάλων καλλιεργειών ζωοτροφών ή τροφίμων, αν και το μεγαλύτερο μέρος του βαμβακιού της είναι γενετικά τροποποιημένο.