# ΑΓΡΟΤΕΣ

Ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ προειδοποιεί για τις κρατικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ προειδοποιεί για τις κρατικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα

Η υπερβολική χρήση κρατικής ενίσχυσης για τη διάσωση αγωνιζόμενων αγροτών κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία για την ενιαία αγορά.