# ΑΓΡΟΤΕΣ

Γ. Λαμπρόπουλος: Για το εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης
ΒΟΥΛΗ

Γ. Λαμπρόπουλος: Για το εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγροτικών καλλιεργειών στη Χώρα μας και η συγκομιδή των προϊόντων μας, από εργάτες που γνωρίζουν τις αγροτικές εργασίες και έρχονται γι΄αυτό τον λόγο στην Ελλάδα.
Ν. Γκαρά: Επιτολή στους Υπουργούς Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Γκαρά: Επιτολή στους Υπουργούς Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Εξαιτίας της χαρακτηριστικής αδιαφορίας που επιδεικνύετε για τα προβλήματα των αγροτών, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία για το πώς θα μετακινηθούν οι εποχικοί εργάτες γης