# ΡΩΣΙΑ

 Aναμένεται  αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και του ΑΕΠ στη Ρωσία
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Aναμένεται αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και του ΑΕΠ στη Ρωσία

Ξεκινώντας από το 2017, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης αναμένει μία αύξηση των επενδύσεων, τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών, η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στο ΑΕΠ έως και 1,5-2,5%.