# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία

Το πρόβλημα είναι ότι οι εν λόγω διαδικασίες επιστροφής είναι συχνά χρονοβόρες, δαπανηρές και επαχθείς, προκαλώντας απογοήτευση στους επενδυτές και αποθαρρύνοντας τις διασυνοριακές επενδύσεις εντός της ΕΕ και προς την ΕΕ.