# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΕ μπορεί να δώσει περισσότερες κρατικές ενισχύσεις για την ενίσχυση πράσινων έργων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΕΕ μπορεί να δώσει περισσότερες κρατικές ενισχύσεις για την ενίσχυση πράσινων έργων

Ένα παράδειγμα που μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για ένα πράσινο μπόνους θα μπορούσε να είναι κρατικά χρηματοδοτούμενα οικοδομικά έργα που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά